Zobrazení: vizuální, textové

Apologia : co se vám nelíbilo na Katolické církvi a báli jste se zeptat

apo-logia.blogspot.com [aktuální verze]

Blog katolického kněze vysvětlující postoje katolické víry; autor současně píše i osobněji laděný blog Gelenius

Vydavatel: Vopřada, David

Česká společnost pro katolickou teologii : člen Evropské společnosti pro katolickou teologii

www.cskt.cz [aktuální verze]

Profesní sdužení osob badatelsky činných v oblasti teologie a přidružených oborů. Podporuje teologické bádání a napomáhá komunikaci mezi jednotlivými teologickými disciplínami.

Vydavatel: Česká společnost pro katolickou teologii

Depositum

www.depozitum.cz [aktuální verze]

Digitální knihovna, která obsahuje digitalizované historické texty a časopisy zaměřené zejména na křesťanskou teologii. Obsahem jsou některé ročníky Časopisu katolického duchovenstva, časopisu pro teologii - Via, časopisu Nový život a Soupis památek historických a uměleckých v království českém.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

Katolická teologická fakulta

www.ktf.cuni.cz [aktuální verze]

Webové stránky katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahují informace o studiu, vědě a výzkumu a také aktuality z dění na fakultě.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

Katopedia

www.katopedia.cz [aktuální verze]

Encyklopedie psaná katolíky. Její snahou je zprostředkovat pohled na svět v souladu s katolickou vírou a přispět ke vzdělávání v katolické víře.

Vydavatel: Pospíšil, Ignác

Licence: CC BY-SA 3.0

Římsko-katolická farnost Neposkvrněného početí Panny Marie

www.farnoststrasnice.cz [aktuální verze]

Informace o farnosti, její historii, činnosti, aktuálním dění a kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Součástí kronika a informační zpravodaj.

Vydavatel: Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Praha - Strašnice

Salve : revue pro teologii a duchovní život

salve.op.cz [aktuální verze]

Stránky recenzovaného odborného teologického časopisu zahrnují informace o obsahu jednotlivých čísel, výběrově plné texty, archiv českého katolického samizdatového časopisu Sursum.

Vydavatel: Krystal OP

1