Zobrazení: vizuální, textové

Agritech Science

agritech.cz [aktuální verze]

Odborné články věnující se problematice zemědělských technologií. Prezentace aktuálních poznatků z oblasti zemědělství a techniky

Vydavatel: Výzkumný ústav zemědělské techniky

Technická fakulta

www.tf.czu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti a jednotlivých katedrách

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta

Výzkumný ústav zemědělské techniky : VÚZT

vuzt.cz [aktuální verze]

Informace o základním a aplikovaném výzkumu a vývoji v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

Vydavatel: Výzkumný ústav zemědělské techniky

1