Zobrazení: vizuální, textové

AV klasifikace : koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty

avklasifikace.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem bylo navrhnout jednotný klasifikační systém pro označování audiovizuálních produktů z hlediska závadnosti pro děti a mladistvé v České republice, a to v souladu se zavedenými fungujícími systémy v EU. Stránky obsahují jednotlivé případové studie ze zahraničí a závěrečnou zprávu z projektu

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Ceny Trilobit

cenytrilobit.cz [aktuální verze]

Stránky audiovizuální ceny Trilobit, kterou uděluje Český filmový a televizní svaz fites, z.s., město Beroun a a Městské kulturní centrum Beroun.

Vydavatel: Český filmový a televizní svaz - FITES

1