Zobrazení: vizuální, textové

C.H.E.M.I.S.T.R.Y.

www.fch.vutbr.cz/home/richtera/ [aktuální verze]

Zdroj obsahuje ukázky z publikační práce chemika Lukáše Richtery působícího na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Součástí jsou studijní materiály k seminářům a cvičením z obecné a anorganické chemie a metodické informace o poskytnutí první pomoci v případě ohrožení lidského zdraví chemickými látkami.

Vydavatel: Richtera, Lukáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0
1