Zobrazení: vizuální, textové

Sdružení českých spotřebitelů : SČS

konzument.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti Sdružení českých spotřebitelů, jehož hlavním cílem je podpořit výměnu informací o řešení spotřebitelských sporů a zaměřit se na prevenci ochrany zájmů spotřebitelů. Web obsahuje aktuality z oblasti spotřebitelských práv a volně přístupné vydané publikace

Vydavatel: Sdružení českých spotřebitelů

1