Zobrazení: vizuální, textové

Český svaz zrakově postižených sportovců : ČSZPS

sport-nevidomych.cz [aktuální verze]

Stránky svazu zaměřeného a specializovaného na sportovní aktivity zrakově postižené populace v České republice. Součástí stránek jsou informace o zdravotní problematice, právních předpisech a další

Vydavatel: Český svaz zrakově postižených sportovců

1