Zobrazení: vizuální, textové

Asociace leteckých výrobců

alv-cr.cz [aktuální verze]

Stránky obsahující informace o asociaci, seznam členů podle oborového třídění, novinky, aktuality a publikace. Součástí sekce o České technologické platformě - Letectví a kosmonautika (ČTPL).

Vydavatel: Asociace leteckých výrobců

Asociace muzeí a galerií České republiky

www.cz-museums.cz [aktuální verze]

Informace o událostech v českém muzejnictví, sdružení Asociace muzeí a galerií České republiky a rejstřík všech muzeí působících na území České republiky

Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR

Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles : ANKST

ankst.cz [aktuální verze]

Informace o hudebních tělesech sdružených v ANKST, konaných akcích. Součástí je Informační zpravodaj Český Muzikant, zápisy v valných hromad a hudební epištoly

Vydavatel: Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles

Asociace nestátních organizací : A.N.O.

asociace.org [aktuální verze]

Stránky zastřešující organizace nestátních a neziskových organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí. Součástí jsou informace o jednotlivých sekcích, historii a stanovách.

Vydavatel: A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

Asociace profesionálních fotografů České republiky : APF

asociacefotografu.com [aktuální verze]

Asociace profesionálních fotografů je sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů, jehož činností je pořádání každoroční výstavy volně spjaté s klasickými fotografickými žánry. Informace o asociaci a výstavách, seznam členů

Vydavatel: Asociace profesionálních fotografů ČR

Asociace profesionálních myslivců České republiky : příroda neslouží myslivcům, myslivci slouží přírodě

profimysl.cz [aktuální verze]

Informace o Asociaci profesionálních myslivců ČR, vlastní organizaci, odborných úsecích a související legislativě

Vydavatel: Asociace profesionálních myslivců ČR

Asociace pro kapitálový trh České republiky : AKAT ČR

www.akatcr.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci a jejích členech, statistiky investičních fondů, roční přehledy vývoje na kapitálových trzích v ČR od roku 2007

Vydavatel: Asociace pro kapitálový trh ČR

Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz [aktuální verze]

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, jehož cílem je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Stránky obsahují Informace o asociaci a jejich činnostech v oblasti vzdělávání, mezinárodních projektů a výzkumu. Součástí jsou články a další publikované materiály

Vydavatel: Asociace pro mezinárodní otázky

Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice

www.icmcr.cz [aktuální verze]

Informace o informačních centrech pro mládež na území České republiky, metodika pro založení a koncepce rozvoje informačních center v České republice

Vydavatel: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR

Asociace pro urbanismus a územní plánování : AUÚP

www.urbanismus.cz [aktuální verze]

Množství veřejných dokumentů (výroční zprávy, výsledky hospodaření), seznam členů, profesní profil, organizované akce a odborné texty o územních plánech. Součástí je také fotogalerie vybraných urbanistických řešení v evropských metropolích

Vydavatel: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Asociace režisérů a scénáristů

aras.cz [aktuální verze]

Asociace sdružuje české režiséry a scenáristy působící v oblasti filmu a televize. Rada, členové, stanovy, výsledky předávání ceny J. Jireše

Vydavatel: Asociace režisérů a scenáristů

Asociace samostatných odborů : ASO ČR

asocr.cz [aktuální verze]

Zprávy, stanoviska, usnesení a prohlášení valných hromad, zápisy z jednání Tripartity a předsednictva a další informace z druhé největší odborové centrály v ČR

Vydavatel: Asociace samostatných odborů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51