Zobrazení: vizuální, textové

Castles.cz : hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

www.castles.cz [aktuální verze]

Informace o hradech, zámcích a tvrzích na území ČR. Možnost vyhledávání ze seznamu objektů a pomocí interaktivní mapy. Součástí odborná terminologie a genealogie (slovníček rodů a erbů).

Vydavatel: Malina, Martin

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Vydavatel: Celé Česko čte dětem

Celní správa České republiky

www.cs.mfcr.cz/cmsgrc/ [aktuální verze]

Obsahuje informace o clech a daních při dovozu do ČR včetně související legislativy, celní a daňové politice EU, statistiky a další

Vydavatel: Generální ředitelství cel

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Cena české krajiny : národní soutěž pro nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu

cenakrajiny.cz [aktuální verze]

Čestné ocenění správních orgánů nebo nevládních neziskových organizací, které realizovaly dlouhodobě udržitelné a příkladné politiky nebo opatření k ochraně, správě nebo plánování krajiny. Informace o vlastní soutěži, historii, organizaci a výsledcích.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Center for Contemporary Arts Prague

cca.fcca.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách Nadace a Centra pro současné umění s důrazem na oblast tzv. public art

Vydavatel: Nadace a Centrum pro současné umění Praha

Centrální depozitář cenných papírů

centralnidepozitar.cz [aktuální verze]

Společnost vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a provozuje vypořádací systém pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji

Vydavatel: Centrální depozitář cenných papírů

Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky

ces.mkcr.cz [aktuální verze]

Databáze obsahuje popis muzejních sbírek českých muzeí a galerií, které mají za základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy povinnost zažádat o zápis do centrální evidence sbírek

Vydavatel: Ministerstvo kultury

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.coh.usd.cas.cz [aktuální verze]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války

www.centrum.usd.cas.cz [aktuální verze]

Centrum pracuje na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), náplní práce je především důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Centrum pro integraci cizinců : CIC

www.cicops.cz/cz/ [aktuální verze]

Webové stránky Centra pro integraci cizinců přináší informace o podpůrných programech pro cizince v ČR

Vydavatel: Centrum pro integraci cizinců

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Centrum pro komunitní práci : CpKP

cpkp.cz [aktuální verze]

Webové stránky Cpkp přinášejí informace a podporu v otázkách komunitního plánování obcí.

Vydavatel: Centrum pro komunitní práci

Centrum pro podporu občanů

obcan.arnika.org [aktuální verze]

stránky prezentující témata,která souvisejí s občanským aktivismem a ochranou životního prostředí, kampaně, projekty, petice

Vydavatel: Arnika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51