Zobrazení: vizuální, textové

Česká asociace konzultačních inženýrů : CACE

cace.cz [aktuální verze]

Obsahuje informace o asociaci, seznam členů, etický kodex FIDIC, CACE Bulletin a EFCA Bulletin

Vydavatel: Česká asociace konzultačních inženýrů

Česká bankovní asociace

czech-ba.cz [aktuální verze]

Mimo informací o asociaci obsahuje základní informace o bankovním sektoru v ČR, data, studie a analýzy, slovníky bankovních pojmů aj.

Vydavatel: Česká bankovní asociace

Česká centra

www.czechcentres.cz [aktuální verze]

Stránky informující všeobecně o České republice, české společnosti, kultuře, vzdělání, obchodě a politice.

Vydavatel: Česká centra

Česká daňová správa

cds.mfcr.cz [aktuální verze]

Informace o daňovém systému a správě daní v ČR, orgánech daňové správy, jejich kompetencích a postavení, legislativě v oblasti daní, účetnictví a auditu, dozoru nad loteriemi, mezinárodní spolupráci v oblasti daní aj.

Vydavatel: Ústřední finanční a daňové ředitelství

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Česká dominikánská provincie

op.cz [aktuální verze]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Vydavatel: Provincie Řádu bratří kazatelů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Česká farmaceutická společnost

www.cfs-cls.cz [aktuální verze]

Stránky odborné nevládní organizace sdružující zaměstnance ve farmacii. Informace o společnosti, organizační struktuře, posláních a cílech.

Vydavatel: Česká farmaceutická společnost

Česká federace fotografického umění : ČFFU

cffu.cz [aktuální verze]

Aktuality z oblasti působení a seznam zastupovaných českých fotografů, výběrové ukázky jejich portfolií.

Vydavatel: Česká federace fotografického umění

Česká golfová federace

cgf.cz [aktuální verze]

Stránky federace, která pomáhá rozvoji golfové hry, organizuje závodní činnost, reprezentuje golf ve vztahu ke sportovním institucím. Informace o federaci, turnajích, reprezentaci a aktuálním dění.

Vydavatel: Česká golfová federace

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence

ceskahlava.cz [aktuální verze]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Vydavatel: Česká hlava

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz [aktuální verze]

Inspekce dozírá na dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství), součástí jsou informace o činnosti, struktuře, poradenství aj.

Vydavatel: Česká inspekce životního prostředí

Česká komora architektů

www.cka.cc [aktuální verze]

Stránky České komory architektů obsahují informace o architektonických soutěžích v národním i evropském měřítku, právních normách související s povoláním architekta a o organizaci samotné. Součástí stránek je i elektronická verze Bulletinu ČKA

Vydavatel: Česká komora architektů

Česká manažerská asociace

www.cma.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o asociaci, její organizaci, klubech a přehled akcí, součástí informační bulletin.

Vydavatel: Česká manažerská asociace

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51