Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

www.cdtr.cz [aktuální verze]

Stránky paměťové instituce reflektující dějiny totalitních a autoritativních režimů 20. století, badatelská činnost, vzdělávání, přednášky, publikování, poradenská činnost.

Vydavatel: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

Mene Tekel : mezinárodní projekt proti totalitě

menetekel.cz [aktuální verze]

Mezinárodní festival zaměřený na boj proti totalitám, násilí a pro paměť národa. Obsahuje archiv textů konaných ročníků od roku 2007 a fotogalerii

Vydavatel: Umění bez bariér

Minulost

minulost.cz [aktuální verze]

Stránky popularizačního periodika věnovaného dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím, přináší převážně publicistické články, ale i kratší odborné texty, obrazovou a video dokumentaci.

Vydavatel: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

Nezapomeňte.cz : jaké to bylo před rokem 1989

nezapomente.cz [aktuální verze]

Portál jehož cílem je přiblížit mladším generacím život v totalitním Československu. Součástí důležitá data z období totality a materiály pro školy.

Vydavatel: Opona

Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny [aktuální verze]

Kulturně historický časopis zabývající se historií totalitních režimů 20. století především na území Československa. Snaží se prostřednictvím kombinace odborných studií, rozhovorů nebo rozboru dokumentů, mapovat klíčové události historie.

Vydavatel: Ústav pro studium totalitních režimů

Postkomunismus.cz

www.postkomunismus.cz [aktuální verze]

Webové stránky věnující se problematice totalitních režimů, převážně pak období komunismu v Československu. Články poukazují na provázanost některých lidí a událostí, které měli úzký vztah s komunistickou garniturou, s polistopadovým děním

Vydavatel: Občanské sdružení Pant

Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz [aktuální verze]

Webová stránka ÚSTR, dokumenty a projekty o době nesvobody (období od 30. září 1938 do 4. května 1945) a době komunistické totalitní moci, antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. Součástí je nabídka výstav, přednášek a vydaných publikací.

Vydavatel: Ústav pro studium totalitních režimů

1