Zobrazení: vizuální, textové

Děčín///Tetchen : architektura na severu Čech

www.decin-tetschen.net [aktuální verze]

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb regionu Děčínska, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. Informace o jednotlivých budovách, novinky z oblasti architektury regionu, studie.

Vydavatel: Občanské sdružení 400/27

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Idecin.cz : oficiální turistický portál města Děčín a děčínského regionu

idecin.cz [aktuální verze]

Web věnovaný možnostem turistického vyžití v Děčíně a okolí. Součástí je i přehled souvisejících služeb.

Vydavatel: Statutární město Děčín

Oblastní muzeum v Děčíně

www.muzeumdc.cz [aktuální verze]

Stránky oblastního muzea představují základní informace o muzeu a jeho pobočkách, o stálých expozicích, aktuálních výstavách a akcích.

Vydavatel: Oblastní muzeum v Děčíně

Statutární město Děčín

mmdecin.cz [aktuální verze]

Web věnovaný organizačnímu chodu magistrátu města Děčín. Součástí je základní přehled společenského a kulturního dění ve městě.

Vydavatel: Statutární město Děčín

Židovská obec Děčín

zidovskaobecdecin.wz.cz [aktuální verze]

Webová stránka Židovské obce Děčín obsahuje krom informací o lokálním dění i obecné informace o judaismu

Vydavatel: Židovská obec Děčín

1