Zobrazení: vizuální, textové

Ústav matematiky a statistiky : Přírodovědecká fakulta MU

math.muni.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu, studiu, vědě a výzkumu. Součástí zajímavé studijní materiály z oboru matematiky.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

1