Zobrazení: vizuální, textové

Katedra aplikované matematiky

www.am.vsb.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

1