Zobrazení: vizuální, textové

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

mdg.vsb.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích a výuce. Součástí zajímavé studijní materiály týkající se matematiky.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

1