Zobrazení: vizuální, textové

Historická šlechta : život po meči a po přeslici

historickaslechta.cz [aktuální verze]

Přehled šlechtických rodů, sídel, osobností. Součástí jsou rodokmeny významných rodů, příbuzenské vazby, vzpomínky a rozhovory příslušníků šlechty, fotogalerie a audioarchiv

Vydavatel: Loužecký, Martin

Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

novanobilitas.eu [aktuální verze]

Informace k dějinám, struktuře a vývoji šlechty. Obsahuje erby šlechtických rodin, odborné studie, zprávy o pořádaných konferencích, výstavách

Vydavatel: Županič, Jan

Zemská stavovská rodová unie

zsru.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti genealogie a heraldiky. Součástí stránek je popis a mapa rodových krajů, informace o možnostech získání rodového či osobního erbu. Obsahuje též program a organizační strukturu občanského sdružení

Vydavatel: Zemská stavovská rodová unie

1