Zobrazení: vizuální, textové

Letní slavnosti staré hudby

www.letnislavnosti.collegiummarianum.cz/ [aktuální verze]

Festivalová přehlídka hudby historických uměleckých slohů v Praze a ve Středních Čechách. Obsahuje program, fotogalerii

Vydavatel: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola

1