Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Centrum evropského projektování Centrum evropského projektování [elektronický zdroj] : CEP

cep-rra.cz [aktuální verze]

Regionální rozvojová agentura podporující hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Královehradeckého kraje. Obsahuje informace o financování z operačních programů nebo strategii a program rozvoje KHK

Vydavatel: Centrum evropského projektování

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

crr.gov.cz [aktuální verze]

Informace o dotačních programech EU, Regionálním rozvojovém fondu, regionálním členění pro programy spolufinancované EU a regionálních rozvojových agenturách. Součástí je Mapový server CRR ČR

Vydavatel: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Metodická podpora regionálního rozvoje

regionalnirozvoj.cz [aktuální verze]

Stránky slouží jako metodická podpora a zároveň jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností z oboru regionálního rozvoje.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Operační program Životní prostředí

www.opzp.cz [aktuální verze]

Webové stránky věnované programu poskytujícímu z evropských fondů dotace na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Regionální rada : NUTS II Severovýchod

www.rada-severovychod.cz [aktuální verze]

Web Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod informuje o projektech, které byly podpořeny dotací EU, zveřejňují informace pro příjemce dotací a publikuje výstupy Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Vydavatel: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

rrapk.cz [aktuální verze]

Zájmové sdružení právnických osob zaměřené zejména na zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek v Pardubickém kraji

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

www.rra-pk.cz/ [aktuální verze]

Agentura se zaměřuje zejména na poskytování služeb v oblasti územních a oborových analýz, koncepcí, strategií nebo podporu přípravy rozvojových projektů

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje : RRA

www.rra.cz [aktuální verze]

Agentura podporuje a koordinuje hospodářský a sociální rozvoj na území Ústeckého kraje. Obsahuje Zpravodaj Rozvojového centra při RRA ÚK, Bulletin EEN obchodních příležitostí, profil společnosti, informace o poskytovaných službách aj.

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy : průvodce světem grantů a dotací ve Zlínském kraji

rravm.cz [aktuální verze]

Agentura se zaměřuje na systematický rozvoj Zlínského kraje společně s rozvojem měst a obcí, podporu zahraničních investic a rozvoj příhraniční spolupráce. Spravuje Fond mikroprojektů česko-slovenského příhraničí. Stránky obsahují bulletin Rozhledy Východní Moravy

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Regionální rozvojová agentura Vysočina : partner v oblasti dotací a regionálního rozvoje

www.rda-vysocina.cz [aktuální verze]

Posláním agentury je zejména podpora komplexního rozvoje kraje Vysočina, především pak zvyšování jeho ekonomického potenciálu a zlepšování kvality života obyvatel regionu. Specializuje se na poskytování komplexních služeb při využívání různých zdrojů veřejné podpory

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura Vysočina

RERA : Regionální rozvojová agentura jižních Čech

rera.cz [aktuální verze]

Posláním agentury je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jihočeského regionu. Informace o operačních programech a dotacích EU, regionálních a mezinárodních projektech, strategických plánech rozvoje měst a obcí aj. Obsahuje Zpravodaj RERA

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA

Svaz měst a obcí České republiky : SMO ČR

smocr.cz [aktuální verze]

Informace zaměřené na problematiku obcí, zvláště pak na oblast legislativy. Součástí je organizační struktura a popis činnosti Svazu

Vydavatel: Svaz měst a obcí ČR

1