Zobrazení: vizuální, textové

International Journal of Information and Communication Technologies in Education

periodika.osu.cz/ictejournal/ [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií jejich uplatnění ve vzdělávání. Plné texty od roku 2012.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Katedra informačních a komunikačních technologií

Journal of systems integration

si-journal.org [aktuální verze]

Elektronický časopis v angličtině obsahující plné články z oblasti obchodní informatiky a informačních systémů, informačních technologií a jejich bezpečnosti, znalostního managementu, programování a internetových aplikací včetně právních a sociálních aspektů

Vydavatel: Česká společnost pro systémovou integraci

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1