Zobrazení: vizuální, textové

Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles : ANKST

ankst.cz [aktuální verze]

Informace o hudebních tělesech sdružených v ANKST, konaných akcích. Součástí je Informační zpravodaj Český Muzikant, zápisy v valných hromad a hudební epištoly

Vydavatel: Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles

1