Zobrazení: vizuální, textové

Archivum Mathematicum

emis.muni.cz/journals/AM/ [aktuální verze]

Čtvrtletně vycházející časopis v angličtině obsahující vědecké práce ze všech oblastí matematiky. Plné texty dostupné od roku 1992.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

Brněnský korenspondenční seminář : BRKOS

ganymed.math.muni.cz/brkos/ [aktuální verze]

Stránky matematického korespondenčního semináře pro studenty středních škol zajímající se o matematiku. Součástí zajímavé studijní materiály, zadání i řešení příkladů a další

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta

Centrum pro teoretická studia : společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky

www.cts.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky centra, které provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd. Informace o centru, programech, projektech a akcích, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Česká matematická společnost : sekce Jednoty českých matematiků a fyziků

cms.jcmf.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci společnosti, aktivitách a soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká matematická společnost

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Communications in Mathematics

cm.osu.cz [aktuální verze]

Stránky mezinárodního vědeckého časopisu prezentující výzkumné práce v oblasti matematiky.

Vydavatel: Ostravská univerzita

Dyskalkulie

dyskalkulie.webgarden.cz [aktuální verze]

Informace o dyskalkulii, rady a náměty na konkrétní matematické problémy pro dyskalkuliky

Vydavatel: Horáčková, Hana

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Dyskalkulie a její reedukace

www.volny.cz/dyskalkulie/ [aktuální verze]

Diplomová práce informující o specifických vývojových poruchách učení, poruchách matematických schopností, reedukaci specifických poruch učení a také obsahující popis práce s dyskalkulickým žákem

Vydavatel: Křenková, Jitka

Elektronické učebnice matematiky a fyziky

www.realisticky.cz [aktuální verze]

Stránky se věnují realistickému přístupu k výuce a navazují na stránky Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia. Součástí učebnice matematiky a fyziky pro SŠ a ZŠ.

Vydavatel: Krynický, Martin

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Hejného metoda

www.h-mat.cz [aktuální verze]

Výuka matematiky založená na metodě budování mentálních schémat podle prof. Milana Hejného. Součástí informace o metodě, semináře, kurzy, učebnice a pomůcky.

Vydavatel: H-mat

Jaroslav Reichl

www.jreichl.com [aktuální verze]

Stránky učitele fyziky a matematiky na střední škole. Informace k jeho výuce, projektech, součástí ukázky maturitních prací a multimediální encyklopedie fyziky.

Vydavatel: Reichl, Jaroslav

Jednota českých matematiků a fyziků : JČMF

www.jcmf.cz [aktuální verze]

Jednota se podílí na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. Stránky informují o dění v jednotě a souvisejících aktivitách.

Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyziků

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Katedra aplikované matematiky

kap.fp.tul.cz [aktuální verze]

Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1 2 3 4