Zobrazení: vizuální, textové

Vrozené vývojové vady : informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR

www.vrozene-vady.cz [aktuální verze]

Informace o výskytu vrozených vad v ČR, úspěšnosti prenatální diagnostiky, stavu dětí narozených po asistované reprodukci a hypotrofických dětech. Součástí prezentace a percentilové tabulky

Vydavatel: Šípek, Antonín

1