Zobrazení: vizuální, textové

RERA : Regionální rozvojová agentura jižních Čech

rera.cz [aktuální verze]

Posláním agentury je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jihočeského regionu. Informace o operačních programech a dotacích EU, regionálních a mezinárodních projektech, strategických plánech rozvoje měst a obcí aj. Obsahuje Zpravodaj RERA

Vydavatel: Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA

1