Zobrazení: vizuální, textové

BBCCzech.com

bbc.co.uk/czech/ [aktuální verze]

Česká redakce BBC, informace a reportáže, vzdělávací podklady pro výuku angličtiny, publicistika. Česká sekce BBC na webu byla v roce 2006 uzavřena.

Vydavatel: BBC Czech.com

Elektronická mluvnice současné angličtiny

emsa.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Mluvnice anglického jazyka, rozbor větné stavby a morfologie, ukázky cvičení.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav anglického jazyka a didaktiky

Linguistica Pragensia

linguisticapragensia.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Linguistica Pragensia je mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází od roku 1991, kdy nahradil svého předchůdce, časopis Philologica Pragensia. Časopis uveřejňuje původní články, recenze a zprávy v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1