Zobrazení: vizuální, textové

Oddělení Neurofyziologie paměti

industry.biomed.cas.cz [aktuální verze]

Informace o projektech, seminářích a publikacích. Součástí výukové materiály týkající neurobiologie chování a paměti a články k výuce

Vydavatel: Akademie věd ČR. Fyziologický ústav

Registry.cz : systémy pro sběr klinických dat

registry.cz [aktuální verze]

Informace o zakládání a správě klinických registrů, přehled všech registračních projektů Institutu biostatistiky a analýz MU. Součástí informace a rady týkající se tvorby a provozu klinických registrů.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Institut biostatistiky a analýz

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

www.svl.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, novinkách, výzkumech, projektech a vzdělávání. Součástí doporučené postupy a znalostní testy

Vydavatel: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost všeobecného lékařství

1