Zobrazení: vizuální, textové

Bookstart : s knížkou do života

www.sknizkoudozivota.cz [aktuální verze]

Stránky projektu podporujícího čtenářskou gramotnost, tím, že knihovny nabídnou bezplatnou registraci nově narozeným občánkům a obdarují je sadou knížek. Součástí informace o projektu, rady, metodiky, návody jak podpořit čtení u dětí a zpravodaj.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Čtenářské kluby

ctenarskekluby.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který pracuje s předškolními a prvostupňovými dětmi, jimž představuje knížky a četbu jako příjemný a zároveň poučný způsob trávení volného času. Informace o projektu, přehled klubů a jejich činnosti.

Vydavatel: Nová škola

Den pro dětskou knihu!!!

www.dendetskeknihy.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož cílem je propagace dětské knihy, a v návaznosti na to zvyšovat úroveň dětského čtenářství. Přehled aktuálních i uplynulých pořádaných akcí, včetně fotogalerií a propagační materiály projektu

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Klub dětských knihoven

www.futuranp.eu/kdk/ [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o činnosti, projektech na podporu dětského čtenářství, aktuality. Součástí jsou fotogalerie z jednotlivých akcí.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Klub dětských knihoven

Noc s Andersenem

www.nocsandersenem.cz [aktuální verze]

Stránky projektu českých knihoven, který je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Děti stráví noc v knihovně a zažívají noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Pohádky pro společné čtení : projekt na podporu rodinného čtení a vyprávění

www.spolecnecteni.com [aktuální verze]

Stránky projektu na podporu čtenářství, zaměřené především na děti se specifickými poruchami učení. Obsahuje ukázky pohádek, přehled akcí a informace a články o projektu.

Vydavatel: Vorlíčková, Alena

1