Zobrazení: vizuální, textové

Obilnářské listy

www.vukrom.cz/obilnarske-listy [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na problematiku pěstování obilí, také na skladování, používané technologie, škůdce, onemocnění. Plné texty jsou dostupné od roku 2008.

Vydavatel: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

spcc.cz [aktuální verze]

Stránky svazu na ochranu zájmů pěstitelů cukrovky. Informace o svazu, jeho činnosti a legislativních předpisech vztahujících se k pěstování cukrové řepy.

Vydavatel: Svaz pěstitelů cukrovky Čech

Ústřední bramborářský svaz České republiky

www.ubscr.cz [aktuální verze]

Informace o svazu, jeho stanovách, činnosti a aktuálním dění, součástí časopis Bramborářství.

Vydavatel: Ústřední bramborářský svaz ČR

1