Zobrazení: vizuální, textové

Technologická agentura České republiky

tacr.cz [aktuální verze]

Úkolem agentury je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Informace o agentuře, programech, aktuality a organizované akce

Vydavatel: Technologická agentura ČR

1