Zobrazení: vizuální, textové

Asociace předškolní výchovy

asociacepredskolnivychovy.estranky.cz [aktuální verze]

Stránky dobrovolného zájmového sdružení zabývajícího se pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Informace o asociaci a připravovaných akcí, součástí je Zpravodaj - občasník.

Vydavatel: Asociace předškolní výchovy

Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů : CEVAP

cevap.cz [aktuální verze]

Vzdělávací centrum zaměřené na prevenci rizikového chování dospívajících, informace o odborných seminářích a programech pro školy

Vydavatel: CEVAP

1