Zobrazení: vizuální, textové

Aither : časopis/journal

www.aither.cz/casopis/ [aktuální verze]

Odborný časopis publikující studie věnované starší řecké a latinské filozofii.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

Bibliotheca.wz.cz

bibliotheca.wz.cz [aktuální verze]

Bibliografie českých překladů filozofických děl z období pozdní antiky a středověku. Součástí stránek také informace o encyklopediích, odborných periodikách a vědcích, kteří se zabývají historií filozofie

Vydavatel: Lička, Lukáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1