Zobrazení: vizuální, textové

Česká konference rektorů : ČKR

crc.muni.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci - historii, struktuře a zasedáních. Součástí výroční zprávy, usnesení, aktuality a fotogalerie.

Vydavatel: Česká konference rektorů

1