Zobrazení: vizuální, textové

Mendelova univerzita v Brně

mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o univerzitě, jednotlivých fakultách, studiu a vědeckovýzkumné činnosti.Součástí stránek plnotextové časopisy - časopis Beskydy a Acta Universitatis

Vydavatel: Mendelova univerzita

1