Zobrazení: vizuální, textové

Landscape Festival

landscape-festival.cz [aktuální verze]

Stránky festivalu zaměřeného na krajinářskou architekturu, vztah současné architektury a veřejného prostoru obsahují informace o projektu, program festivalu, archiv minulých ročníků, aktuality.

Vydavatel: Architectura

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

www.vukoz.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumného ústavu zaměřeného na tvorbu krajiny, okrasné zahradnictví a příbuzná témata informují o historii a činnosti ústavu, včetně výzkumných záměrů, projektů a jejich výsledků. Součástí stránek jsou také informace o sbírkách rostlin a službách ústavu.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Zahrada-Park-Krajina

zahrada-park-krajina.cz [aktuální verze]

Časopis o projektování, realizaci a správě krajinných struktur a veřejných prostranství. Plné texty od roku 2008.

Vydavatel: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Zahradnická fakulta

zf.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti, pořádaných akcích a jednotlivých katedrách

Vydavatel: Mendelova univerzita. Zahradnická fakulta

1