Zobrazení: vizuální, textové

Institut tvůrčí fotografie

www.itf.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, možnosti studia, pedagogové, studenti, přehled publikační činnosti a aktuality. Součástí je kolekce závěrečných prací studentů

Vydavatel: Slezská univerzita v Opavě. Institut tvůrčí fotografie

1