Zobrazení: vizuální, textové

Asociace užité grafiky a grafického designu

augdesign.cz [aktuální verze]

Členové, výroční zprávy, aktuality, organizační struktura asociace. Součástí jsou informace o každoročně pořádané přehlídce grafické designu Virtuální Biennále

Vydavatel: Asociace užité grafiky a grafického designu

1