Zobrazení: vizuální, textové

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

1