Zobrazení: vizuální, textové

Filmová a televizní fakulta akademie múzických umění v Praze

famu.cz [aktuální verze]

Stránky Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění. Součástí informace o studiu, projektech, organizační struktura aj.,

Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta

Katedra filmových studií

film.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Katedra filmových studií je centrem výzkumu filmové historie a teorie, vznikla v roce 1996. Stránky obsahují informace o katedře, osnovách a možnostech studia, seznam studentů, pedagogů, výzkumné projekty, seznam publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra filmových studií

1