Zobrazení: vizuální, textové

Institute for theoretical computer science

iti.fi.muni.cz [aktuální verze]

Stránky Institutu teoretické informatiky při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity přinášejí informace o aktuálních výzkumných projektech, seznam pracovníků, pozvánky na konference a workshopy. Informace jsou v anglickém jazyce.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

1