Zobrazení: vizuální, textové

Rada pro reklamu : RPR

www.rpr.cz [aktuální verze]

Organizace usilující o samoregulaci reklamy. Věnuje se problematice čestné, legální a pravdivé reklamy. Součástí zdroje je organizační struktura, dokumenty vydané PRP, legislativa, případy řešené Arbitrážní komisí Rady pro reklamu.

Vydavatel: Rada pro reklamu

1