Zobrazení: vizuální, textové

Badatelé

badatele.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávacího projektu, který umožňuje zařadit badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Součástí stránek metodický materiál.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu

kpv.upol.cz/magister.php [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis vycházející od roku 2013, jehož cílem je je kompletovat výstupy výzkumných šetření i jejich procesuální cesty.

Vydavatel: Univerzita Palackého

Licence: CC BY-SA 4.0

Vzdělávání-učitelů.cz

www.tvorivaskola.cz [aktuální verze]

Informace o činnostním učení - metodách, strategiích, postupech, pomůckách, publikacích a vzdělávacích akcích.

Vydavatel: Tvořivá škola

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Www.cinnostni-uceni.cz

cinnostni-uceni.cz [aktuální verze]

Informace o činnostním učení - charakteristice, metodách, postupech, strategii, klíčových kompetencích a vzdělávacích akcích.

Vydavatel: Tvořivá škola

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1