Zobrazení: vizuální, textové

Adopce.com : projekt náhradní rodinné péče

www.adopce.com [aktuální verze]

Stránky projektu, který se zabývá problematikou adopce apěstounské péče. Vysvětlení základních pojmů, orientace v platné legislativě, podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče, součástí poradna.

Vydavatel: Spolu dětem

Arcana : společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj

www.arcana.cz [aktuální verze]

Teoretické statě z oblasti grafologie, psychologie a psychoterapie

Vydavatel: Arcana

Asociace grafologů ČR

www.grafologiecr.cz [aktuální verze]

Články z oblasti grafologie, písmoznalectví, psychologie, historie písma a práva pro grafology. Součástí jsou ukázky rukopisů českých i světových osobností z oblasti kultury, sportu a vědy

Vydavatel: Asociace grafologů ČR

AUC Philosophica et Historica

karolinum.cz/casopis/auc-philosophica-et-historica/aktualni-cislo [aktuální verze]

Víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Vydavatel: Univerzita Karlova

Časopis Psychologie a její kontext

psychkont.osu.cz [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY 4.0

Českomoravská psychologická společnost

cmps.ecn.cz [aktuální verze]

Události, akce z oblasti psychologie a popis jednotlivých sekcí při Českomoravské psychologické společnosti.

Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost

Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi

cspsych.psu.cas.cz [aktuální verze]

Časopis přináší výsledky výzkumů a experimentů na našich psychologických pracovištích. Je určen psychologům, lékařům, vychovatelům a studujícím

Vydavatel: Akademie věd ČR. Psychologický ústav

David Zbíral

david-zbiral.cz [aktuální verze]

Příspěvky Davida Zbírala z oboru religionistiky, historie, filozofie, psychologie a počítačové gramotnosti. Speciální sekce zahrnuje i Zbíralovu uměleckou tvorbu

Vydavatel: Zbíral, David

Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích

odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/index [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Vydavatel: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Emoční inteligence

ei.czechian.net [aktuální verze]

Webové stránky věnované problematice emoční inteligence: články na témata emoce, pocity, duchovní inteligence, modely emoční inteligence

Vydavatel: Pech, Martin

Evalabusová.cz : rodičovství : psychologie : zdraví

evalabusova.cz [aktuální verze]

Osobní webové stránky Evy Labusové přinášejí plné texty článků z oblasti rodičovství, psychologie a zdraví.

Vydavatel: Labusová, Eva

Grafologie a psychologie

ografologii.blogspot.com [aktuální verze]

Blog zaměřený na tématiku grafologie. Zabývá se obecnou grafologií, metodikou pro grafologický rozbor, typologií člověka z hlediska psychologie a znaky osobnostní psychologie, které lze pomocí grafologie odhalit

Vydavatel: Franče, Vojta

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1 2 3