Zobrazení: vizuální, textové

DobráPraxe : databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

dobrapraxe.cz [aktuální verze]

Databáze inovativních řešení pro aktivní města, obce a regiony. Tématicky jsou zahrnuty oblasti veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiky, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkova, dopravy.

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

Doprava, zdraví a životní prostředí

dzzp.cdv.cz/ [aktuální verze]

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí je organizována Centrem dopravního výzkumu. Webové stránky kromě aktuálního ročníku obsahují i archiv ročníků předešlých.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

EkoBrána

ekobrana.cz/ [aktuální verze]

Webové stránky informují o probíhajících záměrech a koncepcích v Brně a na Jižní Moravě, které mohou mít vliv na životní prostředí

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Ekoškolky

eko-skolky.cz [aktuální verze]

Mezinárodní program Ekoškola za pomoci 7 kroků a 4 témat ukazuje mateřským školkám, jak změnit školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Globe

globe-czech.cz [aktuální verze]

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem. Program GLOBE v České republice koordinuje TEREZA.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Klimatická koalice

klimatickakoalice.cz [aktuální verze]

Webový portál koalice, která spojuje nevládní neziskové organizace působící v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Může sloužit i jako rozcestník na webová sídla členských organizací. Web se věnuje klimatické krizi a problematice přizpůsobování se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize i rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.

Vydavatel: Redakce Klimatické koalice

Licence: CC BY 4.0

Národní síť Zdravých měst ČR

nszm.cz [aktuální verze]

Webové stránky přinášejí informace o Zdravých městech, obcích a regionech, které se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

Střední Čechy : příroda, člověk, krajina

priroda.kr-stredocesky.cz [aktuální verze]

Elektronická podoba knihy zaměřené na střední Čechy. Zabývá se živou i neživou přírodou středních Čech, ale i postavením člověka v krajině.

Vydavatel: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Účast veřejnosti v rozhodování

ucastverejnosti.arnika.org [aktuální verze]

Webové stránky sdružení Arnika pomáhají veřejnosti v rozhodování o životním prostředí

Vydavatel: Arnika

1