Zobrazení: vizuální, textové

Adikia : bohyně bezpraví sestra Iusticie

adikia.cz [aktuální verze]

Kriticky laděné články a postřehy z oblasti dění okolo české justice, zejména ve vztahu její rozhodovací pravomoci v oblasti rodinného práva.

Vydavatel: Meszner, Luboš

1