Zobrazení: vizuální, textové

Asociace muzeí a galerií České republiky

www.cz-museums.cz [aktuální verze]

Informace o událostech v českém muzejnictví, sdružení Asociace muzeí a galerií České republiky a rejstřík všech muzeí působících na území České republiky

Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR

Brněnská muzejní noc

www.brnenskamuzejninoc.cz [aktuální verze]

Informace o akci, zapojených muzeích, galeriích, doprovodných akcích a aktuálním dění. Součástí archiv akce od roku 2009.

Vydavatel: Moravská galerie

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

www.emuzeum.cz [aktuální verze]

Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Zprostředkovává muzejní sbírky a informuje veřejnost o událostech v českém muzejnictví. Stránky obsahují právní předpisy, metodiku, odborné články z oblasti muzejnictví a muzeologie, přehled souvisejících stipendií

Vydavatel: Národní muzeum

Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví

www.citem.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje soupis doporučení a metodik z oblasti muzejnictví v souvislosti se stále více využívanými moderními informačními technologiemi v této oblasti

Vydavatel: Moravské zemské muzeum

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie

mc-galerie.cz [aktuální verze]

Centrum poskytuje metodické služby zejména v oblasti restaurování muzejních sbírek. Stránky obsahují informace o centru, poskytovaných službách a články zaměřené na restaurování uměleckých děl

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Národní muzeum

www.nm.cz [aktuální verze]

Organizační struktura, aktuální výstavy (včetně archivu), výzkumné projekty, seznam vydaných publikací a další činnosti Národní technického muzea. Součástí webu jsou i informace o Náprstkově muzeu a Českém muzeu hudby

Vydavatel: Národní muzeum

Pražská muzejní noc

praha.muzejninoc.cz [aktuální verze]

Informační web o pravidelné akci s názvem Pražská muzejní noc. Seznam zapojených muzeí, doprovodné akce, aktuality. Součástí je archiv této akce od roku 1994

Vydavatel: Národní muzeum

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky

www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg/ [aktuální verze]

Věstník AMG přináší zprávy z interní činnosti AMG, jejích krajských sekcí, regionálních a oborových kolegií a komisí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, informace o oborových novinkách z domova i ze zahraničí, personálie, teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích v muzeích a galeriích ČR, nabídka a recenze publikací jednotlivých muzeí, volná místa aj.

Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR

1