Zobrazení: vizuální, textové

Akademické centrum osobnostního rozvoje

www.acor.cz [aktuální verze]

Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

1