Zobrazení: vizuální, textové

Česko-německá průmyslová a obchodní komora : AHK

tschechien.ahk.de [aktuální verze]

Informace o hospodářských vztazích s Německem, ekonomické statistiky, informace o pořádaných akcích, nabídka publikací a služeb. Součástí časopis Plus a Zpravodaj ČNOPK

Vydavatel: Česko-německá průmyslová a obchodní komora

1