Zobrazení: vizuální, textové

Nadační fond angažovaných nestraníků : NFAN

nfan.cz [aktuální verze]

Informace o nadačním fondu, jeho aktivitách a organizaci. Fond udílí několik cen osobnostem, které se zasloužily o rozvoj občanské společnosti.

Vydavatel: Klub angažovaných nestraníků

Licence: CC BY 3.0 CZ
1