Zobrazení: vizuální, textové

CEITEC : středoevropský technologický institut

ceitec.cz [aktuální verze]

Projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra, jehož cílem je vybudovat brněnský výzkumný prostor pro vědce z různých oborů a umožnit jim vytvářet nové inovativní projekty ve spolupráci s průmyslem.

Vydavatel: Masarykova univerzita

Central European Journal of Public Health

www1.szu.cz/svi/cejph/ [aktuální verze]

Časopis přináší původní vědecké práce v anglickém jazyce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých oblastí.

Vydavatel: Státní zdravotní ústav

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

khspce.cz [aktuální verze]

Informace o hygienické stanici, jejích odborech, koupacích vodách a aktuálním dění.

Vydavatel: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

1