Zobrazení: vizuální, textové

Psychologie v teorii a praxi

rudolfkohoutek.blog.cz [aktuální verze]

Texty od známého představitele školské psychologie Rudolfa Kohoutka

Vydavatel: Kohoutek, Rudolf

Školní učení

metakognice.cz [aktuální verze]

Odborné texty z následujících oblastí: teoreticko-metodologická východiska nového pojetí školního učení, psychodidaktické analýzy a aplikace, empirické výzkumy, šetření, sondy a vybrané texty k tématu školního učení.

Vydavatel: Krykorková, Hana

Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na změny ve vzdělávání informuje o vzdělávací politice, výchově a vzdělávání v průběhu celého života, didaktice a metodice, pedagogické psychologii, pedagogických asociacích.

Vydavatel: Agentura STROM

1