Zobrazení: vizuální, textové

Archiv Jana Patočky : AJP

ajp.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky o českém filozofovi Janu Patočkovi, součástí jeho životopis, bibliografie a sekundární literatura.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

1