Zobrazení: vizuální, textové

Informační Bulletin České statistické společnosti

www.statspol.cz/informacni-bulletin/ [aktuální verze]

Časopis publikuje původní výzkumné a přehledové vědecké stati z matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky a z příbuzných oblastí.

Vydavatel: Česká statistická společnost

1